Hytteadresser på Standaleidet

Namnsetjing av hyttefelta og adresser på Standaleidet

Standalvegen er hovudvegen. Frå hovudvegen går sidevegar til dei ulike hyttefelta, desse har no fått namn og eigne hyttenummer.

HYTTEFELTET SOM ALPEHYTTA OG GEITHORNHYTTA LIGG I HAR FÅTT NAMNET "ALPETUNET".

ALPEHYTTA har fått hyttenummer (18) og GEITHORN hyttenummer (20)

ADRESSER TIL VÅRE HYTTER:

Alpehytta, Alpetunet 18, Standalvegen, 6150 Ørsta

Geithornhytta, Alpetunet 20, Standalvegen, 6150 Ørsta.

KONTAKTADRESSE for bestillng av hytter:

DS Furenak AS, Vartdalstranda 873, 6170 Vartdal      britaa22@gmail.com        mb +47 99155472

Legg til en kommentar