Standalvegen er hovudvegen. Frå hovudvegen går sidevegar til dei ulike hyttefelta, desse har no fått namn og eigne hyttenummer.

HYTTEFELTET SOM ALPEHYTTA OG GEITHORNHYTTA LIGG I HAR FÅTT NAMNET "ALPETUNET".

ALPEHYTTA har fått hyttenummer (18) og GEITHORN hyttenummer (20)

ADRESSER TIL VÅRE HYTTER:

Alpehytta, Alpetunet 18, Standalvegen, 6150 Ørsta

Geithornhytta, Alpetunet 20, Standalvegen, 6150 Ørsta.

KONTAKTADRESSE for bestillng av hytter:

DS Furenak AS, Vartdalstranda 873, 6170 Vartdal      britaa22@gmail.com        mb +47 99155472